Rijzen, koelen en bewaren

Rijzen, koelen en bewaren wordt steeds belangrijker binnen de bakkerij. de juiste keuze is niet enkel bepalend voor de kwaliteit van het eindproduct. Een steeds veranderende wetgeving stelt hoge eisen aan de nieuwe installatie.

Vooraf een volledige analyse maken van de te bewaren producten, hierbij gebruikte verpakking alsook het berekenen van de capaciteit is geen luxe.  Vandaag bestaan er meerder werkwijzen voor het diepkoelen en bewaren van deegstukken, pre-baked producten en afgebakken producten.  Wanneer voorheen enkel de afmetingen een grote rol speelden binnen het beslissingsproces, spelen vandaag veel andere factoren mee.  Een verstandige ondernemer zoekt naar geschikte oplossingen welke rekening houden met het milieu.  Milieu belastende installaties worden zoveel als mogelijk verbannen binnen de moderne bakkerij.  De wetgever (Europees/nationaal) is hier erg duidelijk.  Het gebruik van toxische koelmiddelen dewelke het milieu schaden dienen vermeden te worden.  Het gebruik van standaard koelgassen met bezwarende stoffen  dienen te worden vermeden.  Het extra belasten van installaties alsook het stil leggen van bestaande installaties die werken met zulke verouderde koelgassen behoort sinds meerdere jaren tot de bevoegdheid van de plaatselijke instantie.  Heeft U nog een oudere installatie in gebruik dewelke functioneert met het befaamde R22 koelgas, zal deze na schade niet zonder meer gevuld kunnen worden met ditzelfde schadelijke koelgas.  Een aanpassing van die installatie cq verwijderen van de koelgroep wordt dan opgedrongen.   Belangrijk is dus om als ondernemer meteen te kiezen voor een degelijke oplossing dewelke niet enkel rekening houdt met het doel waarvoor ze wordt aangeschaft maar ook met andere factoren zijnde omgeving en belasting voor het milieu.  Tevens dient vooraf een duidelijke analyse gemaakt te worden inzake de te bewaren producten. Is de doelstelling om eerder diep gekoelde producten te bewaren ?  Of wil men verse deegstukken snel diepkoelen en daarna bewaren ?  De positie van de koelgroep dient vooraf duidelijk te worden bepaald.  Zo zijn er factoren waarmee men rekening dient te houden tijdens de uitwerking van de offerte.  Positie van de koelgroep tov van de buren, is de koelgroep afgeschermd en of deze in een overdekte ruimte met ventilatie geplaatst kan worden aldan niet.  Bakkerijtechniek helpt U graag met het analyseren van Uw behoefte naar koeling.  Zo hebben wij een erg uitgebreid assortiment in remrijskasten , luikenkasten en vries- en koelcellen.

Als ervaren adviseurs helpen wij U graag een juiste keuze te maken.

Rijzen, koelen en bewaren