Warmterecuperatie bij Thermische olie ovens en industrie

Het Kornfeil EKOBLOK  warmterecuperatie systeem is de gouden oplossing dewelke bakkers helpt om minder energie te gebruiken met behoud van kwaliteit.

Dit is een efficiënte manier voor semi-industriële en industriële bakkerijen om alle verloren energie om te zetten in herwonnen energie en dit bij elk type Kornfeil oven, cyclothermische ovens en Thermische olie ovens.  Deze wordt voor de volle 100% gerecupereerd uit de afvalgassen van branders en stoom dewelke gebruikt voor de productie van brood en andere producten.

Het EKOBLOK wordt centraal opgesteld binnen de productie- of ketelruimte.  Deze wordt intern verbonden met het rookgaskanaal en de wasemafvoerkanalen.  De warmte die wordt opgevangen vanuit deze afvoerkanalen wordt overgedragen aan water het welke gebruikt kan worden als sanitair water(productie) of voor het opwarmen van de productieruimte, – burelen of andere,  narijskasten, als voeding voor de externe stoomketel of eventueel aangeleverd worden aan nabij gelegen bedrijven.  Hierdoor kan de klant een aardig bedrag besparen op zijn energierekening.

KORNFEIL heeft een jarenlange ervaring in het aanbieden van zulke oplossingen en is één van de eerste ovenbouwers die deze oplossing in praktijk heeft uitgetest bij haar klanten.  Deze wordt enkel aangeleerd bij de aanschaf van een nieuwe Kornfeil oveninstallatie of aan een klant die eerder een Kornfeiloven aangekocht heeft.

Het principe is eenvoudig.  Het EKOBLOK wordt verbonden met de afvoergassen(stoom/rookgas) van de Kornfeiloven.  Deze wast de afvalgassen uit voordat deze in contact komen met de warmtewisselaar.  Dit heeft als effect dat de overdracht van warmte aan de warmtewisselaar nog efficiënter wordt en de afvalgassen gereinigd zijn waardoor er enkele zuivere lucht wordt uitgestoten.  Hierin is Kornfeil uniek.  Ecologisch produceren, het kan wel degelijk !!!

Wat doet het EKOBLOK nog meer ?

Continue bewaking en aansturen van het temperatuur- en energieproces door middel van de digitale besturing, inclusief procesvisualisatie, continu bijhouden van de hoeveelheid herwonnen energie, alle bewerkingen met betrekking op het verbruik binnen de installatie bewaken en archiveren.  De reële energiebesparing varieert van 20-25% op het totale verbruik.