Onze kneders

Wij leveren verschillende soorten kneders: Spiraalkneders, vorkkneders, wendelkneders, continukneders te lossen via de bovenzijde van de kuip of via onderlossing voor het kneden van 5 Kg meel tot 300 Kg meel.

Het maken van een juiste keuze bij de aanschaf van een nieuwe kneder is niet eenvoudig.  Zo dient men vooraf in te schatten welke type degen men wenst af te kneden alsook een inschatting te maken naar de gewenste hoeveelheid deeg per charge. In sommige bakkerijen produceert men de verschillende degen na elkaar, in een andere bakkerij dan weer gelijktijdig.  Ook dit heeft een invloed bij het nemen van een beslissing inzake de aanschaf.  Immers wanneer je meerdere degen gelijktijdig wil afkneden, heb je telke male een andere kneder nodig.  De regio en het gewenste eindresultaat bepaalt in vele gevallen hoe een deeg gekneed moet worden.  Zo grijpt men de laatste jaren meer en meer terug naar de Franse methode waarbij een deeg slechts gedeeltelijk afgekneed wordt en het deegstuk dmv een rusttijd kan ontwikkelen tot een geschikt eindproduct.  Bij deze methode gaat men uit van de kracht van de toevoegingen(meestal enkel water, meel, zout en gist of desem).  Een goede verhouding van de verscheidene producten alsook een redelijke rusttijd zorgt voor een stabiel deeg het welke eenvoudig te verwerken valt.  Voordeel van deze methode is voornamelijk de constante in de kwaliteit zijnde, vershoudbaarheid – smaak en korstvorming van het eindproduct. Een zulke werkwijze vraagt om een andere investering dan een de productie van deeg op een standaard wijze.  Zo heeft U bij de eerste methodiek meestal behoefte aan een kneder met uitrolbare kuipen om het deeg de tijd te kunnen geven zich te vormen na een korte kneedtijd of is een investering in deegbakken(bulk) noodzakelijk.  Wanneer U echter de standaard werkwijze prefereert, volstaat het meestal om een kneder aan te schaffen met vaste kuip, tenzij U erg veel deeg dient te produceren.  Beide werkwijzen vinden wij terug bij de industrie alsook in de semi- industriële bakkerij alsook in de ambachtelijke bakkerij.  Wanneer de bakker ervoor kiest een kneder met uitrolbare kuip aan te schaffen, wordt er meestal een hefkieper bij aangeschaft.  De hefkieper zorgt voor een vlotte handeling bij het ontladen van de deegkuip na het kneden van het deeg.

U vraagt, wij leveren! Vraag nu een vrijblijvende offerte.